Wibeliusgatan 3 15132 Södertälje

BAKTERIEINFEKTIONER

Bakterieinfektioner kan inträffa med alla typer av konstmaterial. Detta beror på att bakterier kommer in mellan material och nagel, och trivs i den fuktiga miljön.

Gröna bakterieinfektioner

Detta kan vara två typer av infektioner. Gul/grön missfärgning mellan material och

nagel beror oftast på att materialet släppt och att bakterier och fukt trängt in eller att

man slarvat med att rengöra nageln innan materialet lagts på. Det är därför viktigt att alltid laga släpp och trasiga konstnaglar. Den andra typen är missfärgning under nageln eller på en nagel som aldrig haft material på sig.

En tredje typ av bakterieinfektion är när vävnaden kring nageln blir röd och svullen.

Detta orsakas ofta av ett sår i huden, t ex om man klipper/river i nagelbanden eller vid nagelbitning.

Tillståndet kan vara smärtsamt och bör läka innan behandling på salong utförs.

Hur ser jag att jag fått en bakterieinfektion?

En lätt gul färg tyder på begynnande infektion. Om du går på utsatt tid för återbesök (2-3 v) bör det i regel inte bli mer än en lätt gul färg. Ju längre infektionen gått, desto mörkare färg. Nageln kan i värsta fall bli mjuk och förstörd om inte symptomen tas på allvar. Är nageln mörk eller svart till färgen bör alltid läkare uppsökas.

Vad gör jag om jag fått en bakterieinfektion?

Om gul eller grön missfärgning uppstår skall materialet tas bort. Om den egna nageln tillåter kan man försiktigt polera bort lite av färgen. Filen måste därefter slängas! Sedan torkas nageln ren med antibakteriell vätska. Nu kan nytt material läggas på igen. Den gula färgen är en restprodukt från bakterierna och växer ut med nageln (om den egna nageln blivit mjuk eller om infektionen är längre gången bör man vänta ett par veckor innan material läggs på). Är nageln mörk eller svart till färgen bör inte nytt material läggas på utan läkare uppsökas.

Kan bakterieinfektioner undvikas?

För att undvika infektioner är det viktigt att nagelterapeuten är noggrann med att rengöra din nagel innan materialet läggs på och att du själv underhåller dina naglar (alltid reparerar trasiga naglar i tid) och går på återbesök i utsatt tid.

NÄR KAN JAG INTE FÅ BEHANDLING PÅ SALONG?

du har:

- infekterade/inflammerade naglar,

- öppna sår,

- sårigt eksem,

- vårtor,

- inväxta naglar,

- separation av nagel och nagelbädd,

- svamp eller

- bakterieinfektioner,

kan du INTE genomgå behandling på salong. Dessa tillstånd innebär ofta en

smittorisk och bör läka ordentligt innan behandling på salong genomförs.

Vissa typer av infektioner kan även behöva behandlas av läkare.